F17 kamratförening inbjuder våra medlemmar till ett studiebesök på flygtekniska gymnasiet vid F17 den 6 maj kl 1315. Besöket inleds med en historisk film om fältflygaren och sedermera flottiljpastorn Östen Nilsson kallad ”Liatorparn”.

Bilden från fturonneby.se

Inbjudan

Välkommen !

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Ordförande: Benny Hellström
Sekreterare: Bo Hagertz
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 F 17 Kamratförening 2019 04 11 GDPR Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.
F 17 Kamratförening till Flensburg 2019

F 17 Kamratförenings årsmöte 2019 avhölls på F 17

den 21 mars 2019 kl 1800.

Välkommen !

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Ordförande: Benny Hellström
Sekreterare: Bo Hagertz
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 Kamratförening
F 17 2019 02 27 Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.   GDPR http://www.juridiskvagledning.se/ny-dataskyddsforordning/
F 17 Kamratförening till Flensburg 2019

F 17 Kamratförenings årsmöte 2019 avhölls på

F 17 den 21 mars 2019 kl 1800.

F17 kamratförening inbjuder våra medlemmar till ett studiebesök på flygtekniska gymnasiet vid F17 den 6 maj kl 1315. Besöket inleds med en historisk film om fältflygaren och sedermera flottiljpastorn Östen Nilsson kallad ”Liatorparn”.

Bilden från fturonneby.se

Inbjudan