F 17 Kamratförening
Program över studiebesök och föredrag är tillika inbjudan till respektive aktivitet. Något särskilt papper om inbjudan eller påminnelse inför varje aktivitet kommer alltså inte att utsändas. Vi tar emot din anmälan på telefon 0457- 212 46 alternativt via e-post: anmalan@f17kamratforening.se Var noga med att ange den aktivitet du anmäler dig till. Vi rekommenderar att du anmäler dig under tid som finns angiven i respektive inbjudan. Mycket välkomna ! Styrelsen
Anmälansrutiner
Webmaster © Mats Svensson
2021 11 12
F 17 Kamratförening F 17
Program över studiebesök och föredrag är tillika inbjudan till respektive aktivitet. Något särskilt papper om inbjudan eller påminnelse inför varje aktivitet kommer alltså inte att utsändas. Vi tar emot din anmälan på telefon 0457-212 46 alternativt via e-post: anmalan@f17kamratforening.se Var noga med att ange den aktivitet du anmäler dig till. Vi rekommenderar att du anmäler dig under tid som finns angiven i respektive inbjudan. Mycket välkomna ! Styrelsen
Anmälansrutiner
Webmaster © Mats Svensson
2021-11-12