Webmaster © Mats Svensson  2023-02-28
Vill Du komma på besök i traditionsrummet kontakta: styrelsen @f17kamratforening.se Du måste anmäla ditt besök några dagar före själva besöket, p.g.a. inpasseringsbestämmelser vid F17. Vi tar helst emot besök tisdagförmiddagar då vi arbetar i traditionsrummet. Det går förstås vid andra tidpunkter, då enligt överenskommelse. VÄLKOMNA! Museigruppen
Traditionsrum ”F17 Förbandsmuseum”
F 17 Kamratförening
Vill Du komma på besök i traditionsrummet kontakta: Du måste anmäla ditt besök några dagar före själva besöket, p.g.a. inpasseringsbestämmelser vid F17. Vi tar helst emot besök tisdagförmiddagar då vi arbetar i traditionsrummet. Det går förstås vid andra tidpunkter, då enligt överenskommelse. VÄLKOMNA! Museigruppen
Traditionsrum ”F17 Förbandsmuseum”
F 17 Kamratförening
F 17 F 17