F 17 Kamratförening
Vill Du komma på besök i traditionsrummet kontakta: Du måste anmäla ditt besök några dagar före själva besöket, p.g.a. inpasseringsbestämmelser vid F17. Vi tar helst emot besök tisdagförmiddagar då vi arbetar i traditionsrummet. Det går förstås vid andra tidpunkter, då enligt överenskommelse. VÄLKOMNA! Museigruppen
Traditionsrum ”F17 Förbandsmuseum”
Webmaster © Mats Svensson
2021 11 12
F 17 Kamratförening F 17
Vill Du komma på besök i traditionsrummet kontakta: Du måste anmäla ditt besök några dagar före själva besöket, p.g.a. inpasseringsbestämmelser vid F17. Vi tar helst emot besök tisdagförmiddagar då vi arbetar i traditionsrummet. Det går förstås vid andra tidpunkter, då enligt överenskommelse. VÄLKOMNA! Museigruppen
Traditionsrum ”F17 Förbandsmuseum”
Webmaster © Mats Svensson
2021-11-12