F 17 Kamratförening
Vill du bli medlem? Välkommen att kontakta: styrelsen @f17kamratforening.se

Medlemskap

Medlemskap erhålls av den som är eller har varit anställd, fullgör eller har fullgjort sin värnplikt, är eller har varit frivilligpersonal vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison samt dennes familjemedlemmar efter intresseanmälan. Varje annan person med intresse av kamratföreningens målsättning och syfte kan bli medlem genom ansökan till styrelsen. Medlemsskap inträder när medlemsavgiften är betald.
Webmaster © Mats Svensson
2021 11 12
F 17 Kamratförening F 17

Medlemskap

Medlemskap erhålls av den som är eller har varit anställd, fullgör eller har fullgjort sin värnplikt, är eller har varit frivilligpersonal vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison samt dennes familjemedlemmar efter intresseanmälan. Varje annan person med intresse av kamratföreningens målsättning och syfte kan bli medlem genom ansökan till styrelsen. Medlemsskap inträder när medlemsavgiften är betald.
Vill du bli medlem? Välkommen att kontakta: styrelsen @f17kamratforening.se
Webmaster © Mats Svensson
2021-11-12