F 17 Kamratförenings årsmöte 2019 kommer att

avhållas på F 17 den 21 mars 2019 kl 1800.

Kallelse kommer!

Ordförande: Benny Hellström
Sekreterare: Bo Hagertz
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 F 17 Kamratförening 2019 04 11

F 17 Kamratförenings årsmöte 2019 kommer att

avhållas på F 17 den 21 mars 2019 kl 1800.

Kallelse kommer!

Ordförande: Benny Hellström
Sekreterare: Bo Hagertz
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 Kamratförening
F 17 2019 02 27