Webmaster © Mats Svensson  2022-12-05
F 17 Kamratförening
2022
F17 Kamratförenings verksamhetsplan hösten 2022 Augusti Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. September Birger Östling, f.d. flygledare föreläser och visar film från ”kalla kriget” Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Oktober Styrelsen genomför arbetsmöte på Polenfärjan i stället för Kivik Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. November Birger Östling, f.d. flygledare föreläser och visar film från ”kalla kriget” Representantskapsmöte SMKR Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Museigruppen, studiebesök F10 museum December Allmänt studiebesök på flottiljen Julmiddag för föreningens medlemmar Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar jobbar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse
F 17 Kamratförening
F 17 2022
F17 Kamratförenings verksamhetsplan hösten 2022 Augusti Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. September Birger Östling, f.d. flygledare föreläser och visar film från ”kalla kriget” Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Oktober Styrelsen genomför arbetsmöte på Polenfärjan i stället för Kivik Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. November Birger Östling, f.d. flygledare föreläser och visar film från ”kalla kriget” Representantskapsmöte SMKR Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Museigruppen, studiebesök F10 museum December Allmänt studiebesök på flottiljen Julmiddag för föreningens medlemmar Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse