ÅRSMÖTET 2017 F 17 Kamratförening genomförde sitt årsmöte torsdagen den 16 mars 2017 kl 1800.
Från vänster: Bo Hagertz, Allan Lindgren, Rune Kronkvist, Bengt Gustafsson, Rune Pettersson, Ulf Alderlöf, Benny Hellström och Leif Possung
Den 16 mars hölls kamratföreningens årsmöte, det 38:e i ordningen, i F 17 aula.    65 medlemmar hade hörsammat kallelsen Ordföranden Benny Hellström öppnade mötet och presenterade även den nya föreningsfanan, som styrelsen beslutat om och låtit tillverka. Vid val till styrelse blev det omval av såväl föreningsordförande som ledamöter vars mandattid utgått. Berit Svensson blev nyvald revisor, då Lars-Åke Löfgren tackade för sig, medan den andre revisorn Birgit Lindman omvaldes. Även valberedningen fick nytt förtroende. En motion hade inkommit om utställningsplats, ett flygarrum på Marinmuseum i Karlskrona. En sådan fråga behövde beredas i särskild ordning varför årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter och fatta beslut. Försvarsupplysning Efter årsmötet följde i sedvanlig ordning försvarsupplysning som stf C F17, övlt Mattias Thomsson höll. En intressant information som berörde “den nya befälsordningen”, återgången från fokus på internationella insatser till det nationella försvaret. Jämlikhetsfrågan inom försvaret belystes också.
Ordf Benny Hellström välkomnar stf fljch Mattias Thomsson
Revisor Lars-Åke Löfgren avtackas av ordf Benny Hellström 
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 F 17 Kamratförening 2018 06 30
ÅRSMÖTET 2017 F 17 Kamratförening genomförde sitt årsmöte torsdagen den 16 mars 2017.
Från vänster: Bo Hagertz, Allan Lindgren, Rune Kronkvist, Bengt Gustafsson, Rune Pettersson, Ulf Alderlöf, Benny Hellström och Leif Possung
Den 16 mars hölls kamratföreningens årsmöte, det 38:e i ordningen, i F 17 aula.    65 medlemmar hade hörsammat kallelsen Ordföranden Benny Hellström öppnade mötet och presenterade även den nya föreningsfanan, som styrelsen beslutat om och låtit tillverka. Vid val till styrelse blev det omval av såväl föreningsordförande som ledamöter vars mandattid utgått. Berit Svensson blev nyvald revisor, då Lars-Åke Löfgren tackade för sig, medan den andre revisorn Birgit Lindman omvaldes. Även valberedningen fick nytt förtroende. En motion hade inkommit om utställningsplats, ett flygarrum på Marinmuseum i Karlskrona. En sådan fråga behövde beredas i särskild ordning varför årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter och fatta beslut. Försvarsupplysning Efter årsmötet följde i sedvanlig ordning försvars- upplysning som stf C F17, övlt Mattias Thomsson höll. En intressant information som berörde “den nya befäls- ordningen”, återgången från   fokus på internationella insatser till det nationella försvaret. Jämlikhetsfrågan inom försvaret belystes också.
Ordf Benny Hellström välkomnar stf fljch Mattias Thomsson
Revisor Lars-Åke Löfgren avtackas av ordf Benny Hellström
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 Kamratförening
F 17 2018 06 30