Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Boken om Fältflygarna “Från dröm till verklighet” F 17 hemsida
ÅRSMÖTET 2017 F 17 Kamratförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte torsdagen den 16 mars 2017 kl 1800.
F 17 Kamratförening
Webmaster: Mats Svensson
2017 02 21
F 17 Kamratförening

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Boken om Fältflygarna “Från dröm till verklighet” F 17 hemsida
2017 02 21©Mats Svensson
ÅRSMÖTET 2017 F 17 Kamratförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte torsdagen den 16 mars 2017 kl 1800.