Startsida Länkar Medlemskap Anmälansrutiner Evenemang Om föreningen Startsida Länkar Medlemskap Anmälansrutiner Evenemang Om föreningen Bilder och Filmer Bilder och Filmer
Foto: Björn Hellenius
Välkommen till F17 Kamratförening F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison.   
Kamratföreningens årsmöte 2016 genomfört på F 17.
F 17 Marsch vid Obelisken
Arkivet: Äldre utgåvor av Bredåkrabladet
Läs här ! Läs och se några bilder här Vårresan 2016 Kamratföreningen besökte den Polska huvudstaden Warzawa.
Till våra Medlemmar! Under tisdagar kl. 9-12 i september, oktober och november kommer traditionsrummet att vara öppet för besök. Vi kommer att börja med en fika (som du själv betalar), därefter visar vi och berättar om vår verksamhet. Film och bildvisning är också på programmet samt även en och annan historia. Är du intresserad kontakta Bengt Gustafsson som är sammanhållande och besöksansvarig, tel 0457-212 46 eller mobil 0709-107 139.   E-post: bgbengus@gmail.com Varje tillfälle begränsas till c:a 20 personer. Vi behöver namn och personnr för att kunna göra en inpasseringslista. När vi fått anmälan kommer vi att kontakta dig för att föreslå en lämplig dag. Välkomna! Arbetsgruppen
Vårresan 2017
F 17 Kamratförening till Bremen och Hamburg.
Studiebesök Roxtec 2016-10-26
F 17 Kamratförening inbjuder medlemmar till studiebesök vid Roxtec i Karlskrona.
Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur
2016 10 24©Mats Svensson
F17 hemsida Boken om Fältflygarna “Från dröm till verklighet”