Välkommen !

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
F 17 hemsida
ÅRSMÖTET 2017 F 17 Kamratförening genomförde sitt årsmöte torsdagen den 16 mars 2017.
F 17 Kamratförening
2017 04 28

Välkommen !

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Boken om Fältflygarna “Från dröm till verklighet” F 17 hemsida
ÅRSMÖTET 2017 F 17 Kamratförening genomförde sitt årsmöte torsdagen den 16 mars 2017
F 17 Kamratförening