Kamratföreningens årsmöte 2016 genomfört på F 17.  50-talet medlemmar hörsammade kallelsen vilka strålade samman på mässen efter ett föredömligt genomfört möte.
Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur
2016 08 23 ©Mats Svensson
Välkommen till F17 Kamratförening F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison.   
F17 hemsida F 17 Marsch vid Obelisken
Arkivet: Äldre utgåvor av Bredåkrabladet
Läs här !
Inpassering F 17
Startsida Länkar Medlemsskap Anmälansrutiner Evenemang Historia Om föreningen Startsida Länkar Medlemsskap Anmälansrutiner Evenemang Historia Om föreningen Bilder och Filmer Bilder och Filmer
Foto: Björn Hellenius
F 17 flygledartorn. Kamratföreningen besökte det nybyggda flygledartornet.
Vårresan 2016
Kamratföreningen besökte den Polska huvudstaden Warzawa.
Robot 68-dag på Ängelholms Flygmuseum!
Datum: 10 september 2016
Till våra Medlemmar! Under tisdagar kl. 9-12 i september, oktober och november kommer traditionsrummet att vara öppet för besök. Vi kommer att börja med en fika (som du själv betalar), därefter visar vi och berättar om vår verksamhet. Film och bildvisning är också på programmet samt även en och annan historia. Är du intresserad kontakta Bengt Gustafsson som är sammanhållande och besöksansvarig, tel 0457-212 46 eller mobil 0709-107 139.   E-post: bgbengus@gmail.com Varje tillfälle begränsas till c:a 20 personer. Vi behöver namn och personnr för att kunna göra en inpasseringslista. När vi fått anmälan kommer vi att kontakta dig för att föreslå en lämplig dag. Välkomna! Arbetsgruppen