2016 11 14©Mats Svensson

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
F 17 Kamratförening
Boken om Fältflygarna “Från dröm till verklighet” Till våra medlemmar ! Traditionsrummet håller öppet vissa dagar under september - november. Läs mer……….
Nytt ! Höstens utgåva av Bredåkrabladet är  nu utgiven. Läs om Hkp 14, Flygplatser i Blekinge mm.  Bredåkrabladet nr 2 2016 F 17 hemsida
F 17 Kamratförening

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Boken om Fältflygarna “Från dröm till verklighet” Till våra medlemmar ! Traditionsrummet håller öppet vissa dagar under september - november. Läs mer………. F 17 hemsida Nytt ! Höstens utgåva av Bredåkrabladet är  nu utgiven. Läs om Hkp 14, Flygplatser i Blekinge mm.  Bredåkrabladet nr 2 2016