Kamratföreningens årsmöte 2016 genomfört på F 17.  50-talet medlemmar hörsammade kallelsen vilka strålade samman på mässen efter ett föredömligt genomfört möte.
Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur
2016 06 02 ©Mats Svensson
Välkommen till F17 Kamratförening F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison.   
F17 hemsida F 17 Marsch vid Obelisken
Arkivet: Äldre utgåvor av Bredåkrabladet
Läs här !
Inpassering F 17
Startsida Länkar Medlemsskap Anmälansrutiner Evenemang Historia Om föreningen Startsida Länkar Medlemsskap Anmälansrutiner Evenemang Historia Om föreningen Bilder och Filmer Bilder och Filmer
Foto: Björn Hellenius
F 17 flygledartorn. Kamratföreningen besökte det nybyggda flygledartornet.
Vårresan 2016
Kamratföreningen besökte den Polska huvudstaden Warzawa.